Куклен театър

На 29 октомври от 16.30 ч. ще ни гостува куклен театър  ” Деница арт “.