Посещение в Столична дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението „

На 16 и 17 септември децата от Частна детска градина “ Усмивка“, ще гостуват в СДПБЗН, където ще им бъдат направени демонстрации и беседи, относно превенцията на пожарите и какви са правилата при бедствия и аварии.