Рожденици месец април

Рождениците този месец са:
Магдалена – на 18 април става на 4 г.
Таня – на 28 април става на 6 г.
Моника – на 30 април става на 3 г.