Рождени дни месец юли

Този месец рождени дни имат:

Марти и Йоанна, които на 17 юли навършват 6г.

Калоян, който на 25 юли навършва 4г.

Сами, който на 28 юли навършва 5г.

Ницан, който на 30 юли навършва 5г.

Виктория, която на 31 юли навършва 4г.